1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
Η δραστηριότητα της οδηγήσεως συγκροτείται ως εξής:
Η δραστηριότητα της οδηγήσεως συγκροτείται ως εξής:
x
Ενέργεια, αντίληψη, ανάλυση, απόφαση
Απόφαση, αντίληψη, ανάλυση, ενέργεια
Αντίληψη, ανάλυση, απόφαση, ενέργεια
2
Σε ποια περίπτωση επιτρέπεται να σταθμεύσετε το όχημά σας επάνω σε πεζοδρόμιο;
Σε ποια περίπτωση επιτρέπεται να σταθμεύσετε το όχημά σας επάνω σε πεζοδρόμιο;
x
Όταν το πλάτος του πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερο των 3,5 μέτρων
Σε καμία περίπτωση
Μόνο όταν ειδική σήμανση το επιτρέπει
3
Πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη κόρνα στη πόλη;
Πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη κόρνα στη πόλη;
x
Για να προειδοποιήσετε για το πέρασμά σας από μία διασταύρωση
Επισημάνετε πως το φανάρι μόλις έγινε πράσινο
Για να προειδοποιήσετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
4
Η μετακίνηση του μοχλού του δείκτη αλλαγής κατευθύνσεως (φλας) σε σχέση με την κατεύθυνση που στρίβει το τιμόνι:
Η μετακίνηση του μοχλού του δείκτη αλλαγής κατευθύνσεως (φλας) σε σχέση με την κατεύθυνση που στρίβει το τιμόνι:
x
Είναι αντίθετη
Είναι η ίδια με αυτή του τιμονιού
Ποικίλει ανάλογα με τα οχήματα
5
Σε ποια περίπτωση επιτρέπεται να περάσετε αντίθετα προς τη κατεύθυνση της κυκλοφορίας σε μονόδρομο;
Σε ποια περίπτωση επιτρέπεται να περάσετε αντίθετα προς τη κατεύθυνση της κυκλοφορίας σε μονόδρομο;
x
Σε καμιά περίπτωση
Όταν με το όχημά σας μεταφέρετε άτομο που έχει ανάγκη άμεσης βοήθειας
Όταν ο μονόδρομος είναι τελείως ελεύθερος
6
Όταν περιμένετε να ανάψει το πράσινο φως του σηματοδότη:
Όταν περιμένετε να ανάψει το πράσινο φως του σηματοδότη:
x
Έχετε το μοχλό ταχυτήτων στη "νεκρά" και πιέζετε τον ποδομοχλό του συμπλέκτη
Έχετε το μοχλό ταχυτήτων στη "νεκρά" και πιέζετε τον ποδομοχλό της πέδης (φρένο)
Έχετε "βάλει" την 1η ταχύτητα και πιέζετε τον ποδομοχλό του συμπλέκτη
7
Όταν συναντάτε αυτή τη πινακίδα, σημαίνει:
Όταν συναντάτε αυτή τη πινακίδα, σημαίνει:
x
Ότι πρέπει να σας παραχωρήσουν τη προτεραιότητα μόνο στην επόμενη διασταύρωση
Ότι οι άλλοι πρέπει να σας παραχωρούν τη προτεραιότητα σε εσάς
Ότι πρέπει να σας παραχωρούν τη προτεραιότητα όσο κινείσθε στην οδό αυτή και η πινακίδα δεν έχει ανακληθεί με άλλη σήμανση
8
Τι περιγραφεί αυτή η πινακίδα;
Τι περιγραφεί αυτή η πινακίδα;
x
Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και πρός τις δύο κατευθύνσεις
Προσέγγιση σε κυκλικό κόμβο
Τέλος οδού στην οποία έχουμε προτεραιότητα
9
Είστε μάρτυρας σε ατύχημα. Τι υποχρέωση έχετε;
Είστε μάρτυρας σε ατύχημα. Τι υποχρέωση έχετε;
x
Υπολογίζετε την ευθύνη των εμπλεκόμενων ατόμων
Δίνετε τη δική σας ανάλυση του ατυχήματος
Λέτε στα όργανα της τάξεως ό,τι είδατε και δίνετε τα στοιχεία σας για μια μεταγενέστερη μαρτυρία
10
Σε ποιο λόγο μπορεί να οφείλεται η δυσκολία του χειρισμού του τιμονιού όταν το αυτοκίνητο κινείται;
Σε ποιο λόγο μπορεί να οφείλεται η δυσκολία του χειρισμού του τιμονιού όταν το αυτοκίνητο κινείται;
x
Σε χαμηλή πίεση του αέρα των ελαστικών
Σε έλλειψη ζυγοσταθμίσεως των εμπροσθίων τροχών
Σε στρέβλωση της ζάντας
11
Ποιο όχημα πρέπει να περιμένει;
Ποιο όχημα πρέπει να περιμένει;
x
Και τα δυο οχήματα
Το όχημα 1
Το όχημα 2
12
Ποια είναι η σημασία αυτού του σήματος;
Ποια είναι η σημασία αυτού του σήματος;
x
Απαγορεύεται η είσοδος σε περισσότερα από τρία οχήματα
Υποχρεωτική πορεία σε μία σειρά
Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση
13
Το κόκκινο φανάρι έχει ανάψει και ένα κίτρινο βέλος στον ίδιο σηματοδότη αναβοσβήνει. Εσείς;
Το κόκκινο φανάρι έχει ανάψει και ένα κίτρινο βέλος στον ίδιο σηματοδότη αναβοσβήνει. Εσείς;
x
Πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσετε
Μπορείτε να στρίψετε χωρίς να ενδιαφερθείτε για τους πεζούς στην οδό που θα εισέλθετε
Μπορείτε να στρίψετε προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος τηρώντας την προτεραιότητα
14
Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των επιβατηγών αυτοκινήτων σε αυτοκινητόδρομους αν τούτο δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες;
Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των επιβατηγών αυτοκινήτων σε αυτοκινητόδρομους αν τούτο δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες;
x
130 χλμ/ώρα
150 χλμ/ώρα
100 χλμ/ώρα
15
Σε ποιά από τις τρεις σημειούμενες τροχιές, εάν κινηθεί το όχημα σας, θα παρεμποδίσει την κυκλοφορία:
Σε ποιά από τις τρεις σημειούμενες τροχιές, εάν κινηθεί το όχημα σας, θα παρεμποδίσει την κυκλοφορία:
x
Στην τροχιά 1
Στην τροχιά 3
Στην τροχιά 2
Ο Ιαβέρης είναι περήφανος για σένα
Ο Ιαβέρης είναι περήφανος για σένα
15
/15