"Εδώ και πενήντα χρόνια, είναι σύντροφοι στη διαφθορά", είπε.«Ορκιζόμαστε στον Κύριο του Θρόνου, ότι αυτό είναι ο όρκος μας: Θα πάρει εκδίκηση."